Levensbeschouwing

Gemeentelijke basisschool De Vlieger is een pluralistische school, dit wil zeggen dat de school zelf geen levensbeschouwelijke voorkeur heeft en elk kind zijn eigen levensbeschouwing laat beleven. Hierdoor biedt de school vandaag de volgende levensbeschouwingen aan:

 

RKG = Rooms Katholieke vakken gegeven door juf Ingrid

-      Kinderen en jongeren leren mens te worden doorheen de ontdekking en de beleving van vele relaties.

-      De leraar zal hun aandacht wekken voor vragen en gebeurtenissen in hun leven en de wereld. Hij zal hen gevoelig maken voor de levensbeschouwelijke aspecten van de werkelijkheid. Daarbinnen wil hij interesse wekken voor een godsdienstige en gelovige benadering van het leven.

-      De leerlingen leren kritisch nadenken over de eigenheid en de originaliteit van het christelijk geloof, over leven en cultuur, levensbeschouwing, godsdienst, geloof, bijbel en kerk. Dit gebeurt in dialoog met andere godsdiensten en levensbeschouwingen.

-      De leerkracht legt het geloof niet op en de impact van de godsdienstlessen zal niet bij alle leerlingen dezelfde zijn omwille van de verscheidenheid van huis uit inzake omgaan met geloof en godsdienst.

-      Kinderen kunnen in het tweede leerjaar hun 1ste Communie en in het zesde leerjaar hun Vormsel doen.

 

NCZ = Niet Confessionele Zedenleer gegeven door juf Sien

-         De leerkracht stimuleert leerlingen om een eigen wereld- en mensbeeld op te bouwen en hun eigen moraal te ontwikkelen.

-          De leerkracht gebruikt wetenschappelijke gegevens, eigen ervaringen, inspirerende verhalen en teksten, ….  om zo de vrijheidsgedachte aan te leren.

-          In de klas organiseert de leerkracht onder meer discussies, debatten en filosofische gesprekken. Het samen zoeken zorgt ervoor dat leerlingen in respect eigen mening durven vormen en uiten waardoor debatten ontstaan.

-          De leerkracht NCZ treedt op als gespreksleider en begeleider om de leerlingen wezenlijke verschillen te laten zien en leerlingen aan te zetten tot nuanceren.

-          Kinderen doen een lentefeest in het eerste of tweede leerjaar en het feest van de Vrijzinnige jeugd vieren ze in het zesde leerjaar.

  

Islam= gegeven door meester Duran

-          De leerkracht onderwijst de religie van de islam zowel het  geloof (al iman) als de  praktijk (al Amel).

-          De leerkracht leert de  vijf zuilen van de islam aan. (Arabisch: أركان الإسلام arkān-al-Islām; ook أركان الدين arkān ad-dīn)

-          Zo leert elke leerling de 5 fundamentele religieuze verplichtingen van elke moslim:

  • De geloofsbelijdenis (sjahada)
  • De rituele gebeden (salat of salah)
  • Het geven van aalmoezen (zakat of zakah)
  • Het vasten tijdens ramadan (saum/sawm of siyam)
  • De pelgrimstocht naar Mekka (hadj, hajj of haj)

-          Daarnaast is er ook aandacht voor de zes zuilen van geloof.

 

PG= Protestantse godsdienst (momenteel niet ingericht)

-         De leerlingen leren dat het protestantisme een van de drie grote stromingen (rooms-katholicisme, oosters-orthodoxe kerken en protestantisme) binnen het christendom is.

-          De leerlingen leren dat de leerstellingen van protestantse kerkgenootschappen veel of weinig van elkaar kunnen verschillen.

-          Ze leren de vijf sola’s van het Protestantisme

 Samenwerking tussen de verschillende levensbeschouwelijke vakken. (ILC-projecten)

Er is heel wat samenwerking tussen de leerkrachten levensbeschouwelijke vakken. Dit komt vanuit een vernieuwde werking binnen deze vakken. De inspecteurs van de verschillende vakken vragen expliciet deze samenwerking in de vorm van projecten. Zo leren verschillende geloofsgemeenschappen elkaar kennen en kan er respect en waardering voor elkaar groeien. Wij steunen deze visie.