CLB

logo clb

De school werkt samen met CLB-Kempen vestiging Geel (tel.: 014/ 58 85 34, mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

 • Het centrum is open op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag. Telkens van 9.00 u. tot 12.00 u. en van 13.00 u. tot 16.30 u.
 • U kunt met de medewerkers ook (telefonisch) afspraken maken voor andere gespreksuren.
 • Het CLB sluit van 15 juli tot en met 15 augustus en tijdens de kerst- en paasvakantie (met uitzondering van telkens twee dagen in de kerst- en paasvakantie).  
 • Tot 15 juli en vanaf 16 augustus is er permanentie voorzien. U belt best voor een afspraak, zodat de medewerkers u vlot kunnen verder helpen.

Onthaalteam: Evelien Hofmans en Lindsay Mattheys zijn nauw verbonden aan onze school en:

 • volgen leerlingen met leerproblemen op.
 • helpen handelingsplannen opstellen bij problemen, zowel voor zwakke als meerbegaafde leerlingen.
 • verwijzen door bij eventuele ernstige problemen.
 • begeleiden ouders, leerkrachten, leerlingen.
 • voeren oriënteringsgesprekken met leerkrachten, leerlingen en ouders 6de leerjaar.
 • volgen socio-emotionele problemen op

Elke hulpvraag dient te vertrekken vanuit de ouders naar CLB toe en kan via mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..  

 

Medisch team: Danny Van Baelen (verpleger) 

 • volgen medische problemen op en zijn te bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  
 • zorgen voor vaccinatie

Begeleiding op vraag: alles draait rond de leerling

 

De leerling kan rechtstreeks bij ons terecht met zijn vragen:

 • persoonlijk en sociaal welbevinden;
 • gezondheid (in brede zin: fysiek, psychisch, sociaal);
 • leren en studeren;
 • schoolloopbaan: studie- en jobkeuze.

Ook ouders en leden van het schoolteam zijn welkom met hun vragen. Ze zijn immers de eerste verantwoordelijken voor de opvoeding en vorming van het kind.

 

Het multidisciplinair dossier van uw kind

Het CLB houdt alle gegevens die over uw kind aanwezig zijn bij in een dossier. U mag inzage vragen van dat dossier. Daarvoor maakt u een afspraak met de verantwoordelijke van het CLB, die samen met u overloopt welke stappen zijn gezet in het dossier en hoe die informatie is genoteerd.

Als uw kind twaalf jaar wordt(1) krijgt het zelf het recht om het dossier in te kijken of om begeleiding te vragen.

Als uw kind van school verandert, zorgt het CLB ervoor dat het dossier de leerling volgt, zodat er geen kostbare gegevens verloren gaan. De gegevens over vaccinaties, medische onderzoeken en begeleiding in verband met afwezigheden bezorgt het CLB altijd en automatisch aan het volgend CLB.

Als u liever heeft dat het dossier bij het vorige CLB blijft, krijgt u 10 dagen de tijd om verzet aan te tekenen tegen verzending van het begeleidingsdossier. Dit moet schriftelijk gebeuren naar de algemene directie van VCLB-Kempen, Korte Begijnenstraat 18, 2300 Turnhout. Als u verzet aantekent dan gaan alleen de stukken die met de verplichte begeleiding te maken hebben naar het volgende CLB, de andere stukken niet. Ook hier geldt dat kinderen vanaf 12 jaar daar zelf de toelating voor geven.

 

Preventieve begeleiding

Het CLB pakt niet alleen problemen aan op vraag van, ze probeert ze ook te voorkomen. Problemen als pesten op school, ongewenste zwangerschap, druggebruik kan men verminderen of voorkomen met gerichte acties op school. Op vraag van de school ondersteunt het CLB die acties.

 

Verplichte begeleiding

Voor een CLB-tussenkomst is een uitdrukkelijke toestemming nodig van de ouders als de leerling jonger is dan 12 of van de leerling zelf als hij ouder is dan 12 jaar(1). Er zijn wel drie uitzonderingen, waarin de begeleiding door een CLB verplicht is. Het gaat om de medische onderzoeken (1e en 2e kleuterklas, 1e, 3e en 5e leerjaar basisonderwijs en 1e en 3e klas secundair onderwijs), maatregelen bij besmettelijke ziekten en tussenkomsten bij spijbelgedrag of andere problemen bij het voldoen aan de leerplicht. In die gevallen kunnen ouders of leerlingen de begeleiding niet weigeren.

Er is wel verzet mogelijk tegen het onderzoek door een bepaalde arts of door het centrum waarmee de school een overeenkomst heeft afgesloten. Het onderzoek zelf moet echter wel gebeuren. In geval van verzet tegen de CLB-arts of het CLB waarmee de school samenwerkt, moeten ouders of leerlingen (op eigen kosten) het onderzoek laten uitvoeren door een andere daartoe erkende arts of een ander CLB naar keuze. Voor meer informatie over die procedure neemt men contact op met de directeur van een CLB.

Het CLB werkt discreet en in een sfeer van vertrouwen ten dienste van leerlingen en ouders. De medewerkers hanteren het beroepsgeheim. De dienstverlening is gratis.

Verplichte activiteiten die het CLB organiseert in onze school:

 • een periodiek algemeen medisch onderzoek bestaande uit:
 • schriftelijke en mondelinge bevraging van vroegere ziekten en ziektebeelden
 • een algemeen klinisch onderzoek
 • een biometrisch( meten, wegenÖ) onderzoek en urineonderzoek
 • een zintuiglijk onderzoek ( zicht, gehoor)
 • opsporen van verstandelijke en karakteriÎle afwijkingen (Kleuters: 1ste en 3de kleuterklas - Lager: 1ste, 3de en 5de leerjaar)
 • selectieve onderzoeken (Specifieke of een individueel gezondheidsrisico, op aanvraag van schoolarts/ouders/leerkracht, als opvolging)
 • begeleiden van het kriebelteam (opsporen van luizen samen met kriebelteam, opvolgen van luizenplaag/begeleiden school en ouders)
 • opsporen van luizen samen met kriebelteam

 

Profylactische maatregelen:

De directeur van de school is verplicht de verantwoordelijke geneesheer van het medisch schooltoezicht te verwittigen, wanneer zij verneemt dat een kind van haar school door een besmettelijke ziekte is aangetast. Ook bij het vermoeden van besmettelijke ziekte van een leerling, verwittigt zij de geneesheer. Alle individuele of algemene profylactische maatregelen worden genomen door de verantwoordelijke geneesheer. Ze zijn bindend voor de leerlingen en de ouders.

 


(1) als hij in staat is om op een redelijke wijze te oordelen wat in zijn belang is, rekening houdend met zijn leeftijd en maturiteit.