Sport

LO in de Vlieger

Met onze school willen wij kwaliteitsvolle bewegingsopvoeding bieden waarin het kind zijn/haar individuele bewegingsmogelijkheden kan ontplooien. We werken aan de ontwikkeling van een gezonde, veilige en sportieve levensstijl met aandacht voor hygiëne en fair-play.

In de L.O.-lessen wordt regelmatig in ‘vakken’ gewerkt waarbij spel-en oefenvormen zodanig worden opgevat dat de leerlingen zelfstandig in kleinere groepen sporten. Dit geeft meer mogelijkheden tot differentiatie. Fair-play wordt zeer goed bewaakt en aangemoedigd. 

We hanteren 12 geboden op de sportvloer:                

 • Sporten is gezond
 • Sport verhoogt de concentratie
 • Sport verbetert de onderlinge communicatie
 • Sport is universeel en draagt bij tot respect en begrip voor andere culturen
 • Sport stimuleert tot het nemen van initiatieven
 • Sport leert je een deel van jezelf kennen
 • Sport vermindert het pestgedrag
 • Sport helpt bij sommige leerstoornissen
 • Meer sport op school zorgt ervoor dat lln graag naar school komen en meer betrokken worden bij het lesgebeuren.
 • Sport kan het zelfvertrouwen en het plezier in het leven verhogen
 • Sport is TOF!

Om een goede fysieke conditie te bekomen is sport en spel noodzakelijk. Veiligheid bij sport en spel heeft veel te maken met de fysieke conditie van de lln. Dit draagt bij tot een goede gezondheid.

Elk kind van de lagere school en ook de kleuters hebben wekelijks 2x 50 minuten sport. 

 Zwemmen:

De kinderen van de lagere school gaan elke 14 dagen zwemmen in Kempenrust in Kasterlee. Leerkracht LO geeft deze lessen. 

5 jarige kleuters gaan elke 14 dagen zwemmen in Netepark in Herentals. We ondervinden de voordelen van dit vroege zwemonderricht en merken dat kinderen geen watervrees meer hebben. Het leren zwemmen gaat sneller en er zijn meerdere kinderen die dit op school leren. 

4 jarige kleuters gaan 10 beurten zwemmen in Turnhout in een kleutervriendelijk peuterbad, watervrees overwinnen en genieten van water is de doelstelling. 

Bewegen

Dagelijks zorgen we voor extra beweging tussen de lessen. Zo kunnen ze tijdens de lessen soms kort buiten spelen / lopen, staat er in de gang een trampoline,...

Bodymap

Er is extra aandacht voor bodymap en zo kunnen kinderen rustgevende lichaamsbewegingen uitvoeren. 

Middagsport

Leerlingen krijgen tweemaal per week de mogelijkheid om aan indoor middagsport te doen. Een activiteit waar ze steeds naar uit kijken.

Elke dag wordt op de speelplaats sport en spel aangeboden door LO leerkracht. Het kan gaan over een dansmoment, wedstrijd volley, speelplaatsspelen. Zinvolle momenten die maken dat kinderen op een sportieve manier zich kunnen uitleven. 

Rollerdag

Maandelijks houden we 's middags een rollerdag en mogen kinderen eigen rollend materiaal meebrengen om zo het parcours af te leggen. 

School als voorbeeld: Gezonde voeding en bewegen op school.

Aandacht voor gezonde voeding en beweging binnen L.O.

Als school bannen we frisdrank.

We stimuleren de leerlingen om zoveel mogelijk met de fiets / te voet naar school te komen want wie veel beweegt, voelt zich beter. Onze school doet mee aan het Bike2School project waarbij leerlingen gestimuleerd worden om op een milieuvriendelijke manier naar school te komen.

We promoten de sportclubs en buitenschoolse sport via onze leerlingen en ouders.


“Gezonde geest in een gezond lichaam”

Tijdens onze lessen L.O. hebben we tevens oog voor hygiëne vanaf de kleuters tot en met 12-j. zowel in sport als zwemmen, na de turn-en zwemlessen door alle lkrn.

Het belang en de noodzaak van het opwarmen en afkoelen op een juiste en verantwoorde manier start bij de kleuters op een ludieke manier;

Voorkomen is beter dan genezen!