ICT

Visie

ICT is binnen ons onderwijs geen doel op zich, maar een onderdeel van de schoolvisie en het schoolbeleid. ICT kan bij de uitvoering van de schoolvisie als middel fungeren om doelen te bereiken. Wij streven naar het bevorderen van het gebruik van ICT als integraal onderdeel van het leerproces.

We gebruiken de ICT doelen van onze OVSG koepel.

  • ICT is een middel om zelstandigheid van de leerling te vergroten.
  • ICT is een goed differentiatie- en remediëringsmiddel.
  • ICT is een schat aan nieuwe informatieverschaffing en uitwisseling.
  • ICT is een geschikt middel om zefstandig te werken.
  • ICT is de sleutel in ingang tot de wereld en middel om informatie te verschaffen.
  • ICT moet steeds kritisch beken worden en zo bespreken we ook de gevaren van deze media.
  • ICT moet een verrijking zijn van de dagdagelijkse lessen en wordt zo ook geïntegreerd.
  • ICT komt als uitbreiding of herhaling aan bod in de vorm van nieuwe en uitdagende software.
  • ICT moet de vaardigheid zijn die leerlingen beheersen op het einde van de lagere school binnen de eindtermen.

Deze doelen hebben wij verwerkt in onze dagdagelijkse lessen zodat de integratie van ICT volledig is. 

Kernpunten van ons digitaal werken:

Digibord in elke klas: 

Elke klas heeft een digibord dat een verrijking is voor leerlingen én leerkrachten.

Dankzij de bordboeken kan het werkschrift van de kinderen digitaal bekeken worden zodat het overlopen van een taak evenals de klassikale verbetering overzichtelijk en gebruiksvriendelijk aangeboden worden.

Elke methode die we gebruiken heeft heel wat digitale middelen ter beschikking om deze binnen de dagdagelijkse lessen te gebruiken. Wiskanjers geeft pre-filmjes om de leerstof van bepaalde lessen uit te leggen. Dankzij deze filmpjes kunnen sterke rekenaars zelfstandig de leerstof verwerken maar ook de tragere leerling kan als herhaling nog eens terugblikken. 

De wereld in de klas brengen tijdens WO lessen kan via de bijgevoegde filmpjes van de methode of via internet met één druk op de knop. 

Digiborden zijn voor ons team een didactische en pedagogische meerwaarde al sinds vele jaren.

Computers in de klas:

Elke klas heeft minstens 2 vaste computers die dagdagelijks tijdens de lessen worden ingezet. Daarnaast beschikken ze ook vanaf februari over 5 dootabs per klas. 

Het gebruik van de computers in de klassen is ter verdieping of remediëring van oefenstof, door middel van bijvoorbeeld educatieve software of educatieve websites.  Leerlingen oefenen hun leerstof of gaan voor uitdaging. 

Tijdens hoekenwerk, contractwerk of zelfstandig werk krijgen de leerlingen taken die op de computer dienen afgewerkt te worden. 

Dootabs en laptops in de klas:

Elke leerkracht  kan de dootabs reserveren en zo de leerlingen aan het werk zetten. De dootabs ( tablets) worden ingezet om allerlei taken op te zoeken, af te werken.  Meestal werken de leerlingen per twee of in groep aan taken. Heel wat ICT vaardigheden zijn nodig om deze taken tot een goed einde te brengen. 

Vanaf februari 2021 zullen de leerlingen van 5de en 6de leerjaar over een eigen laptop beschikken zodat ze dagelijks nog meer zelfstandig digitaal aan de slag kunnen. 

Computerklas

We beschikken over een computerklas om zo heel wat ICT vaardigheden aan te leren en toe te passen. Tweemaal per maand krijgen de kinderen ICT les die dan specifiek geïntegreerd is aan één bepaalde les. Zo schreven kinderen een stelwerk en gaan ze dit digitaal bewerken in Word. Onze leerlingen leren zo Word, basis Exel, PP,  én basisvaardigheden van programmeren. Door op deze manier digitaal te werken, zijn onze leerlingen goed voorbereid om in het secundair ICT vaardig aan de slag te gaan. 

 

PRAKTIJKVOORBEELDEN

1e leerjaar: Kandinsky
Tijdens de les wiskunde leren we over driehoeken, vierkanten, cirkels en rechthoeken.  Tijdens de ICT les gebruiken we deze leerstof om een kunstwerk zoals Kandinsky te maken. We gebruiken hiervoor het programma Paint.

1e Kandinsky geometrische figuren 002

2e leerjaar: carnaval
Tijdens carnaval verkleden we onszelf.  Niet alleen in het echt, maar ook op de computer. We gebruiken Word om pruiken, brillen, snorren, ... aan onze foto toe te voegen.

2e carnaval

3e leerjaar: tafelkaart
Nadat we tijdens de wiskundelessen de tafels nog eens grondig herhaalt hebben, maken we in Excel een tafelkaart. We leren layout aanpassen, formules gebruiken, automatisch aanvullen, ...

3e tafelkaart

4e leerjaar: video bewerken
We kijken als ontspanning allemaal wel een graag filmpjes. Maar wat als plots blijkt dat de stukjes helemaal door elkaar geschud zijn. Via de video app van Windows, leren we video in stukjes te knippen, te ordenen, geluid toe te voegen, tekst toe te voegen, ....

4e video bewerken

5e leerjaar: zonnestelsel
In het 5e leren we over de plaats van de planeten in ons zonnestelsel en al hun eigenschappen. In powerpoint maken we een animatie die de beweging van de planeten rond de zon simuleert.

5e zonnestelsel


6e leerjaar: animatie 
Voor deze les combineren we onze kennis van paint.net en het animatieprogramma pivot animator. We maken eerst de achtergrond in paint.net. Daarna maken we een animatie waarbij we een figuurtje laten klimmen, springen, ... op de voorwerpen die op de achtergrond staan.

6e pivot